ESG-sitoumuksemme

Monipuolinen ja monikulttuurinen tiimi

Monipuolinen ja monikulttuurinen tiimi

Yli 20 kansallisuutta ja tasainen jakautuminen miesten ja naisten kesken.

Ympäristöystävällinen

Ympäristöystävällinen

Etsimme jokaisessa päätöksessämme ympäristön kannalta kestävintä ratkaisua.

Eettinen ja vastuullinen työ

Eettinen ja vastuullinen työ

Ihmisten kunnioittaminen ja tasa-arvoinen kohtelu ovat meille välttämättömiä.

Tehtävämme

Teemme joka päivä töitä, jotta asiakkaidemme muistot tulostuisivat korkealaatuisille valokuvatuotteille, jotta nämä arvokkaat hetket säilyisivät ja säilyisivät vuosien ajan.

Visiomme

Olemme hyödyntäneet digitaalisen median voimaa tarjotaksemme asiakkaillemme mahdollisuuden säilyttää muistojaan paitsi painettuna myös digitaalisesti, turvallisesti, jolloin he voivat käyttää niitä millä tahansa laitteella ja missä tahansa ja jakaa verkossa näitä arvokkaita kuvia ja valokuvaprojekteja.

Arvomme

usp-content

Rehellisyys

Kaikki Saalin työntekijät ovat tietoisia sosiaalisia ja henkilökohtaisia ihanteitamme koskevista käytännesäännöistä ja sisäisistä toimintaperiaatteista, kuten eettisestä työstä, puolueettomasta ja tasa-arvoisesta kohtelusta, monimuotoisuudesta, tietosuojasta ja ympäristön kunnioittamisesta, ja noudattavat niitä.

Näitä sääntöjä tarkistetaan ja laajennetaan jatkuvasti yhteiskunnan nykyisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Olemme myös ottaneet käyttöön nimettömän viestintäjärjestelmän, jolla varmistetaan käytännesääntöjemme tehokas täytäntöönpano nimettömyyden vapauden turvin.

usp-content

Excellence

Parhaan laadun tarjoaminen on meille tärkeä sitoumus. Sen varmistamiseksi meillä on tiukka laadunvalvonta ja kuuntelemme aina asiakkaidemme mielipiteitä. Näin voimme taata ja jatkuvasti parantaa palvelumme ja tuotteidemme laatua ja täyttää asiakkaidemme odotukset.

usp-content

Tehokkuus

Kysymme jatkuvasti itseltämme, miten voimme välttää materiaalien, energian ja työpanoksen tuhlausta tinkimättä laadusta ja muista tähän mennessä mainituista tärkeistä arvoista. Tämä lähestymistapa pitää Saal-tiimin aktiivisena siinä, miten voimme jatkuvasti parantaa kaikkien sidosryhmien kannalta ja samalla olla kestäviä.

usp-content

Yhdenvertainen kohtelu

Saalissa ei ole tilaa syrjinnälle. Rotuun, etniseen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon, maailmankatsomukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen identiteettiin perustuva syrjintä on organisaatiossamme ehdottomasti kielletty. Tämä pätee erityisesti, kun ollaan tekemisissä työntekijöiden, asiakkaiden, liikekumppaneiden ja sponsoreiden kanssa.

Miten huolehdimme ympäristöstä

Olemme tietoisia ympäristövastuustamme ja kannustamme jatkuvasti työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimimaan vastuullisemman luonnonvarojen hallinnan puolesta ja vähentämään ympäristövaikutuksia mahdollisuuksien mukaan. Vain lisäämällä tietoisuutta kaikki sidosryhmät voivat pyrkiä samaan tavoitteeseen: tunnistaa ja mitata riskejä sekä mahdollisuuksia vähentää ympäristövaikutuksia ja edistää samalla kestävää liiketoimintaa.

Vihreä energia

Tavoitteenamme on tuottaa tai ostaa mahdollisimman paljon energiaa vihreistä, puhtaista lähteistä. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan pienennä hiilijalanjälkeämme, vaan erityisesti aurinkoenergian omatoimisen tuotannon tapauksessa se tekee meistä itsenäisempiä ja vähemmän riippuvaisia ulkopuolisista energiantoimittajista.

usp-content

Aurinkopaneelimme

Yli 4600 m² aurinkopaneeleita (joiden asennettu teho on yli 940 kW) on liitetty Saalin verkkoon marraskuusta 2020 lähtien. Sen jälkeen olemme ylpeitä siitä, että olemme pystyneet kattamaan merkittävän osan tuotantomme energiantarpeesta pelkästään aurinkopaneeleillamme, ja monesti jopa 100 prosenttia energiantarpeestamme.

usp-content

Siirtyminen sähköiseen liikkuvuuteen

Olemme toteuttaneet kestävän liikkuvuuden suunnitelman, johon kuuluu ajoneuvojemme sähköistäminen sekä mahdollisten keinojen käyttöönotto, jotta myös työntekijämme voivat siirtyä hiilidioksidipäästöttömään sähköiseen liikkuvuuteen. Liikkuvuussuunnitelma on johtanut siihen, että yhtiön kalustoon on hankittu useita sähkö- tai hybridikäyttöisiä ajoneuvoja.

Kierrätys

Olemme myös tietoisia jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tärkeydestä. Tästä syystä olemme jo vuosia ottaneet käyttöön järjestelmän, jossa jätteet lajitellaan erillisiin astioihin kaikissa toimistoissa ja tiloissa. Nämä kierrätysasemat on järjestetty kadulla olevien jäteastioiden mukaan sopivilla väreillä sekä luetteloilla ja kuvilla vastaavista jätteistä.

Resurssien optimointi

Resurssien optimointi on yksi merkittävimmistä näkökohdista ympäristösitoumuksessamme. Näin olemme jo vuosien ajan optimoineet kaikkia materiaalien ja energian käyttöön liittyviä prosesseja, jotta ympäristöjalanjälki pienenee vähitellen. Tätä lähtökohtaa silmällä pitäen muokkaamme kaikkia prosessejamme sisäisesti sekä organisaatiotasolla, työntekijöidemme henkilökohtaisen tietoisuuden kautta että valitsemalla huolellisesti yhteistyökumppanit, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

usp-content

Energiatehokkuus

Optimoimme tilojamme korkean energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Tuotantohallit, toimistot ja kaikki koneemme on optimoitu energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

usp-content

Raaka-aineiden käyttö (vähennettynä romulla)

Vaativien tuotantoprosessiemme tavoitteena on hyödyntää raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti ja tuottaa siten mahdollisimman vähän jätettä. Tätä varten sovellamme yleismaailmallisia laatustandardeja, tutkimme huolellisesti tuotteiden suunnittelua ja valmistusta, käytössämme on erikoiskoneita ja suoritamme perusteellista valvontaa kaikenlaisten virheiden minimoimiseksi. Kaikki nämä toimenpiteet auttavat vähentämään tuotannossamme syntyvän jätteen määrän minimiin.

Tuotanto ja pakkaaminen

usp-content

FSC®-sertifioidut paperit

Tuotteidemme valmistusprosessissa käytämme pääasiassa FSC®-sertifioitua paperia. FSC® (Forest Stewardship Council®) -sertifikaatti takaa, että paperi on tuotettu kestävällä tavalla ja että se noudattaa tiukkoja ympäristöä koskevia ja eettisiä metsänhoitoprotokollia. Näin tuemme vastuullista ja kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti.

usp-content

Alle 3 % muovin käyttö pakkauksissa

Olemme jo vuosia pyrkineet vähentämään pakkauksissamme käytettävän materiaalin määrää. Tämä sitoumus on johtanut siihen, että nykyisissä pakkauksissamme käytetään alle 3 % muovia, ja olemme vähentäneet muovin käyttöä noin 50 % vuodesta 2021 lähtien. Koska olemme tietoisia asian tärkeydestä, etsimme edelleen vaihtoehtoja parantaaksemme jatkuvasti pakkauksiemme laatua ja pyrimme parhaan kykymme mukaan löytämään hyvän tasapainon mahdollisimman ympäristöystävällisen toiminnan ja asiakkaillemme turvallisen pakkauksen toimittamisen välillä. Tavoitteenamme on vähentää pakkauksissa käytettävien materiaalien määrää 30 prosenttia vuoteen 2023 mennessä, ei pelkästään muovin, sillä olemme jo edistyneet jatkuvasti muiden materiaalien, kuten paperin ja kartongin, vähentämisessä pakkauksissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki sidosryhmät voittavat: organisaatio, asiakkaat, kuljetuskumppanit ja ympäristö.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Saalin tavoitteena on vähentää toimintamme hiilidioksidipäästöjä mahdollisimman paljon SDG:iden 13. tavoitteen (ilmastotoimet) mukaisesti. Siksi meillä on aurinkosähköprojekti: ostamme energiaa uusiutuvista lähteistä ja optimoimme jatkuvasti toimintaprosesseja, jotta hiilijalanjälkemme olisi mahdollisimman pieni.

Sitoumuksemme ympäristöön sisältää myös parhaiden kumppaneiden valitsemisen, jotta voimme toimittaa tuotteemme asiakkaillemme. Siksi otamme huomioon myös yhteistyöhömme kuuluvien logistiikkayritysten kestävän kehityksen ja CO₂-päästöjen vähentämispolitiikat, kuten DHL:n GoGreen-aloitteen ja Post AT:n CO₂-neutraali-sertifikaatin. CO₂-neutraali sertifiointi on tärkeä osa yhteistyösuhdettamme näiden kuljetusyhtiöiden kanssa, sillä jaamme vastuun ilmastoystävällisestä toimituksesta.

Photoproduct

TÜV Rheinland on validoinut CO₂-korvauksen.

Vuonna 2021 TÜV Rheinland laski meille CCF:n vuonna 2021 GHG Protocol -standardien mukaisesti soveltamisalojen 1 ja 2 osalta. Tuloksena oli 442,37 t CO₂-ekvivalentti, mikä pienentää 2020 hiilijalanjälkeämme (846,54 t) lähes puoleen. Päätimme ryhtyä toimiin ja kompensoida CO₂-päästöjämme osallistumalla tuulivoimahankkeeseen Oaxacassa, Meksikossa. Tämän CO₂-kompensaatiotoimenpiteen on validoinut TÜV Rheinland, mikä tarkoittaa, että Saal Digital on sertifioitu hiilineutraali yritys.

Vastuu tavarantoimittajia kohtaan

Vastuu tavarantoimittajia kohtaan

Toimittajiemme on hyväksyttävä ja noudatettava kaikkia käytännesääntöihimme sisältyviä politiikkoja ja periaatteita. Tämän noudattamisen varmistamiseksi Saal pyytää toimittajilta tarvittavat tiedot, jotta ne voivat todistaa tämän.

Työskennelläkseen kanssamme heidän on hyväksyttävä eettiseen työhön ja ympäristön kunnioittamiseen liittyvät käytännesääntömme.

Lahjoitukset ja sponsorointi

Lahjoitukset ja sponsorointi

Lahjoitus- ja sponsorointialoitteiden tukeminen on meille tärkeää, ja valittujen aloitteiden ja kumppaneiden on oltava yhtiömme arvojen, yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvien lausuntojen ja käytännesääntöjen mukaisia. Lisäksi noudatamme erityisiä ohjeita valitessamme aloitteita, joita haluamme tukea.

Jos haluat lähettää meille sponsorointi- tai lahjoituspyynnön, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen initiatives@saal-digital.com. Kuulemme mielellämme lisää hankkeestasi.

Lisätietoja lahjoitushankkeistamme

20.000 € Lahjoitus kansalaisjärjestö Alzheimer Forschung Initiative e.V.:lle.

Olemme hyvin tietoisia siitä, että muistot ovat hyvin tärkeä osa ihmisen kokemusta. Siksi päätimme osallistua Alzheimerin taudin tutkimukseen, jonka perimmäisenä tavoitteena on hidastaa tai pysäyttää taudin eteneminen. Alzheimer Forschung Initiative e.V. on vuodesta 1995 lähtien sitoutunut tekemään Alzheimerin taudista parannettavissa olevan riippumattoman tutkimusrahoituksen avulla.

Aloitteemme: Tuetaan (rahalahjoituksella) tiettyä hanketta, jonka tavoitteena on saada lisää tietoa siitä, mitkä solumekanismit johtavat haitallisten tau-kertymien leviämiseen Alzheimerin taudissa.

Valokuvakirjat koulutusyhteisölle

Saal Digital on jo vuosia tukenut päiväkoteja ja kouluja ilmaisilla tai alennetuilla valokuvatuotteilla. Tavoitteena on aina ollut auttaa lapsia säilyttämään ihania muistoja kouluvuodestaan ja luokkatovereistaan sekä auttaa heitä jakamaan nämä erityiset hetket läheistensä kanssa.

Meidän aloitteemme: Tarjoamme kouluyhteisölle mahdollisuuden suunnitella luokan valokuvakirja ja tilata siitä ilmaisia kopioita kaikille luokan oppilaille.

Perheiden tukeminen raskauden menetyksen tai lapsen kuoleman yhteydessä

Raskaudenkeskeytyksen tai lapsen kuoleman läpikäyminen voi olla perheelle hyvin raskasta. Tiedämme, miten voimakkaita muistot ja valokuvat voivat olla, ja siksi päätimme tukea järjestöä, joka on erikoistunut huolehtimaan perheistä, jotka kokevat näitä vaikeita aikoja.

Aloitteemme: Tarjoamme tulosteita tuotelahjoituksena, jotta ne voivat olla osa järjestön tarjoamia terapiapalveluja, jotka auttavat perheitä parantumaan.

Yhteistyö Make-A-Wish Saksan kanssa

Make-A-Wish Germany on voittoa tavoittelematon järjestö, joka auttaa 3-18-vuotiaita vakavasti sairaita lapsia toteuttamaan hartaimman toiveensa. Järjestön intohimo ja vastuullisuus vastaavat arvojamme, ja siksi haluamme tukea järjestön työtä.

Aloitteemme: Yhdessä Make-A-Wishin kanssa haluamme saada hymyn lasten kasvoille lahjoittamalla heille rakkaudella suunnitellun valokuvakirjan fyysiseksi muistoksi, josta he voivat muistella valitsemaansa kokemusta toiveena.

Kieliasetuksesi ei vastaa tämän verkkosivuston kieltä. Ole hyvä ja valitse:

Kieliasetuksesi ei vastaa tämän verkkosivuston kieltä. Ole hyvä ja valitse: