Käyttöehdot

1) Gallerioiden ja projektien jakaminen

Saal Digital Fotoservice GmbH:n ("Saal Digital") avulla käyttäjä voi ladata kuvatiedostoja gallerioihin. Lisäksi kuvatiedostoja sisältävät projektit voidaan ladata palvelimeen tai tallentaa. Käyttäjät voivat julkaista gallerioita ja/tai projekteja vapaasti tai salasanasuojattuina, jolloin ne ovat nähtävillä julkisesti tai osittain julkisesti ja ne ovat myös kolmansien osapuolien nähtävillä Internetissä. Lisäksi gallerioita ja projekteja voi julkaista myös myyntiä varten.

Saal Digital varaa oikeuden peruuttaa tai poistaa yksittäisten gallerioiden julkaisuja tai projekteja tai yksittäisiä kuvia syytä ilmoittamatta.

2) Oikeuksien antaminen

Julkaisemalla gallerian tai projektin käyttäjät antavat Saal Digitalille luvan tuoda kuvatiedostoja julkisesti saataville Internetissä, välittää niitä, lähettää niitä ja julkaista niitä myyntiä varten. Käyttäjät antavat Saal Digitalille myös oikeuden jäljentää kuvatiedostoja, vedostaa niistä kuvia tai vastaavia kuvatuotteita ja myydä niitä.

3) Immateriaalioikeudet

Käyttäjä vakuuttaa, että hän omistaa oikeudet julkaistujen gallerioiden ja/tai myyntiä varten aktivoitujen gallerioiden kuviin. Lisäksi hän vakuuttaa, että kuvat eivät ole suojattuja tavaramerkeillä, patenteilla tai kolmansien osapuolien tekijänoikeuksilla.

Mikäli kuvassa esiintyy henkilöitä, jotka voidaan tunnistaa, käyttäjän tulee hankkia kaikilta asianomaisilta osapuolilta sellainen laillinen ja sitova kuvankäyttölupa, joka vastaa olennaisesti Saal Digitalin kuvankäyttölupia ja joka sallii tällaisen käyttöoikeuden tässä sopimuksessa tarkoitetulla tavalla ja koskien tällaista sisältöä, jonka alkuperäiskappaleen käyttäjä säilyttää ja josta hän pyydettäessä toimittaa kopion Saal Digitalille.

Mikäli kuvassa näkyy rakennuksia tai omaisuutta, jotka voidaan tunnistaa helposti ja joista omistajan henkilöllisyys käy ilmi, käyttäjän tulee hankkia sellainen kelpaava ja sitova omaisuutta koskeva kuvankäyttölupa, joka vastaa olennaisesti Saal Digitalin omaisuutta koskevia kuvankäyttölupia siinä määrin, mitä kyseisen omistuksen omistajalta saatetaan vaatia sen täyden käytön sallimiseksi, mukaan lukien kaupallinen käyttö, jonka alkuperäiskappaleen käyttäjä säilyttää ja josta hän pyydettäessä toimittaa kopion Saal Digitalille.

4) Maksut

Saal Digital sitoutuu suorittamaan maksut 30 päivän sisällä sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona myynti tapahtui. Maksun suuruus lasketaan nettosummasta ilman toimituskuluja. Tällä hetkellä voimassa olevat ehdot näkyvät käyttäjän tilillä.

5) Vastuu

Saal Digital on korvausvelvollinen materiaalia koskevien sopimusvelvoitteiden rikkomisesta sekä taattujen ominaisuuksien ja asiakasvaatimuksien puuttumisesta tuotevastuulain mukaisesti. Lisäksi Saal Digital on vastuussa vain sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Saal Digitalin ja sen epäsuorien toimijoiden tarkoituksellisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Saal Digital ei ole vastuussa epäsuorista, välillisistä ja epätyypillisistä vahingoista. Tämä koskee myös menetettyjen voittojen, käyttömahdollisuuksien ja aineettomien arvojen hyvittämistä.